Bústia interna de denúncies

Ha detectat una mala praxi a l'Ajuntament de Almedíjar i pot aportar proves d'aquesta conducta?

Utilitzant l'aplicació, que garanteix la confidencialitat, pot fer que s'investigue el cas i s'actue per a millorar la integritat del sector públic.

Pot triar una comunicació totalment anònima.

Pot fer el seguiment de la comunicació a través d'un canal segur i conversar amb l'òrgan gestor de la bústia, independent en l'exercici de les seves funcions.

Per què s'ha creat aquest canal de participació i col·laboració?

Per a enfortir la integritat del sector públic municipal

La bústia naix amb l'objectiu d'afavorir el compliment dels principis o les regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats municipals.

Com a mitjà de prevenció de conflictes

Es tracta d'un canal segur i bidireccional que promou la col·laboració entre l'Administració municipal i les persones per a conrear els valors ètics en la gestió pública a través de la participació.

Per a garantir la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat. La persona que fa la comunicació té dret a la protecció eficaç de la seva identitat i integritat laboral, i a la plena garantia de l'anonimat en l'entorn digital si opta per fer la comunicació de manera anònima.

Accés a la Bústia

Bústia de denúncies

Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia, ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l'anonimat de les comunicacions durant tot el procés.

La presentació de comunicacions a través de la Bústia de Denúncies d'aquest organisme implica l'acceptació de les seues condicions d'ús, aprovades mitjançant la política per la qual es regula el seu funcionament.

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Almedíjar, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Plaza del Ayuntamiento, 1, Ajuntament de Almedíjar, 12413, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).